You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Sando Investment Logo
  • Užsiregistruoti.
  • Prisijungti prie sistemos - įvesti savo Kredito gavėjo ID bei laikiną slaptažodį.
  • Pasirinkti iš kreditų krepšelio tinkamiausią variantą.
  • Patvirtinti pasirinktą kredito variantą. Suveskite savo slaptažodį į nurodytą langelį ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“.

Pavyzdys: skolinantis 200 EUR 30-čiai dienų, metinė palūkanų norma (MPN) - 73.61%, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) - 134.33%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 214.50 EUR, bendra vartojimo kredito kaina 30-čiai dienų - 14.50 EUR.

Kredito gavėjas turi teisę šioje Sutartyje ir Tinklalapyje nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti Kredito davėjo pratęsti Sutartyje nustatytą Kredito terminą. Jeigu Kredito gavėjas pradelsė ir negrąžino Kredito ir/ar nesumokėjo Bendros vartojimo kredito kainos Sutartyje nustatytais terminais, Kredito gavėjas gali prašyti pratęsti Kredito terminą tik jeigu atitinkami Sutartyje numatyti mokėjimo terminai pradelsti ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) dienų, o jei kreditas yra su grąžinimo grafiku - ne daugiau kaip 5 dienas. Kredito terminas gali būti pratęsiamas tik visai negrąžintai Kredito (jo dalies) sumai (t.y. terminas sumokėti iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotas palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius ir išlaidas, ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas negali būti pratęsiamas). Kredito gavėjui prašant Kredito davėjo pratęsti Kredito terminą, Kredito gavėjas privalo sumokėti iki Kredito termino pratęsimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas bei mokesčius ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei jos buvo pradėtos skaičiuoti. Nesant galimybės prasitęsti Kredito grąžinimo terminą rekomenduojame įmonės darbo valandomis kreiptis į Kreditorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis dėl skolos grąžinimo dalimis.

Apie mus

UAB „Sando investment“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, registravimo kodas – 302870985.

Jūs turite pateikti Greitaskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Greitaskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo. Greitaskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Greitaskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Greitaskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Informacija

Informuojame, kad mokumo vertinimo tikslais, patvirtinus sutartį ir pateikus kredito paraišką, pagal sutarties 9.2 - 9.6 punktus Jūsų duomenys gali būti tikrinami sistemoje „EUCB“ (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas - UAB "EGROUP EU".

Atsakingo skolinimosi vadovas

Greitaskreditas.lt dirba tam, kad padėtų Jums spręsti trumpalaikes finansines problemas. Skoliname tik įvertinę mokumą ir atsisakome paskolinti tiems, kuriems gautas kreditas pasunkintų ir taip nelengvą esamų įsiskolinimų naštą.

Smulkus

DUK

Bendra informacija

Kredito gavėjas turi atitikti šias sąlygas:

• Lietuvos Respublikos pilietis.
• Dirbantis fizinis asmuo ir/ar turintis pastovias pajamas.
• Neturi nepadengtų skolų.
• Turi tvarkingą mokėjimų istoriją.
• Kredito gavėjo šeimos vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo šeimos pajamų.

Mes dirbame:
I-V nuo 8 iki 17 val.

Apie paslaugų teikimo laiko pasikeitimą informuojame ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas paskelbdami apie tai informaciją Tinklalapyje.

Mes dirbame:
I-V nuo 8 iki 17 val.

Apie paslaugų teikimo laiko pasikeitimą informuojame ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas paskelbdami apie tai informaciją Tinklalapyje.

visus klausimus

OnlineSutartis - Bendros sąlygos

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Kredito gavėjo pateikta kreditingumo deklaracija bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais (toliau – Sutartimi), šalys – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų...

skaityti visiškai

Atsiliepimas

Kontaktai

UAB „Sando investment“
Įmonės kodas:
302870985

Adresas: LT 02-194 Eišiškių Sodų 5-oji g. 19, Vilnius
Tel. +370 646 59832
El. paštas info@investment-s.lt

Bankų sąskaitos:

AB ŠIAULIŲ BANKAS: LT847180300016726602

Darbo laikas:

I-V nuo 8 iki 17 val.

Pateikus kredito paraiškas ne darbo metu, jos bus aptarnautos sekančios darbo dienos pirmosiomis minutėmis.
Apie paslaugų teikimo laiko pasikeitimą informuojame prieš 3 (tris) dienas paskelbdami apie tai informaciją tinklalapyje.